Belangrijke informatie

Ambassade update
Tot nader order zijn er tijdelijke restricties voor Nederlandse paspoorthouders die niet in Nederland zijn geboren. Aanvullende documentatie kan opgevraagd worden en het kan voorkomen dat een visum niet wordt afgegeven. VisumCentrale neemt direct contact met u op als deze tijdelijke restricties van invloed zijn op uw visumaanvraag. VisumCentrale houdt de situatie nauwlettend in de gaten, indien verdere informatie gecommuniceerd wordt door de ambassade zullen wij dit op onze website vermelden.
Verwerkingstijd
De verwerkingstijden van 2 en 3 werkdagen zijn niet beschikbaar op 26 en 27 september. Houdt u hier rekening mee met het indienen van uw aanvraag
Afsprakensysteem
Het Chinese Visa Application Centre heeft een afsprakensysteem ingevoerd voor het indienen van visumaanvragen. Er zijn maar een beperkt aantal afspraken per dag beschikbaar. Het kan 2 tot 3 dagen duren voordat uw aanvraag ingediend kan worden bij het Visa Application Centre.
Interview / Biometrische Data

Houd u er rekening mee dat aanvragers door de ambassade verzocht kunnen worden om persoonlijk langs te komen voor een interview en/of om biometrische data af te geven. Houdt u alstublieft rekening met een mogelijk langere verwerkingstijd.

Vereisten voor een zakenvisum voor China visum voor Nederlandse paspoorthouders

  1. Paspoort

    Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

    • Minstens twee lege visumpagina´s bevatten
    • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen
    • Geen noodpaspoort zijn


    Het type visum bepaalt hoe lang het paspoort geldig moet zijn bij aankomst in China:

    • Enkele inreis visum: paspoort moet 6 maanden geldig zijn
    • Dubbele inreis visum: paspoort moet 7 maanden geldig zijn ten tijde van de eerste inreis en minstens 6 maanden ten tijde van de tweede inreis

  2. Visumaanvraag en Pasfoto

    Vul het China Aanvraagformulier volledig in. Deze vindt u terug in het aanvraagpakket. Upload vervolgens uw pasfoto via https://visumcentrale.nl/photo-service. Wij zullen namens u contact opnemen met de bevoegde Chinese instellingen en uw officiële Chinese visumaanvraagformulier voor u invullen.

    Voor de richtlijnen over het indienen van een acceptabele pasfoto kunt u de China Foto Handleiding raadplegen, deze is terug te vinden in het aanvraagpakket.  

  3. Uitnodiging

    De uitnodigingsbrief van het Chinese bedrijf dat de aanvrager gaat bezoeken. Het mag een kopie zijn. 
    De uitnodigingsbrief moet:

    • De naam van de aanvrager vermelden
    • Het paspoortnummer van de aanvrager bevatten
    • In- en uitreisdatum vermelden
    • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
    • De stempel van het Chinese bedrijf bevatten

    Een voorbeeld is opgenomen in het VisumCentrale-aanvraagpakket.

  4. Aantoonbare financiële zekerheid

    Voor reizigers die een baan hebben is er een werkgeversverklaring benodigd. Deze moet:

    • In exact dezelfde formaat zijn en met dezelfde bewoording als de voorbeeldbrief die u hier terug kunt vinden
    • Geschreven zijn in het Engels
    • Afgegeven zijn op bedrijfsbriefpapier
    • De functie/titel van de reiziger bevatten
    • Contactgegevens van het bedrijf en ondertekende vermelden
    • Startdatum van het contract vermelden
    • Het salaris van de reiziger aangeven
    • Reden van de reis naar China vermelden

     

    Voor studenten die naar China reizen is een verklaring van de school benodigd. Deze moet:

    • Afgegeven zijn op briefpapier van de onderwijsinstelling
    • Geschreven zijn in het Engels
    • Aangeven welke studie wordt gevolgd
    • Contactgegevens van de school en ondertekende vermelden
    • Start- en einddatum bevatten van de opleiding
    • Registratiedatum op de school vermelden
    • Reden van de reis naar China vermelden

     

    Zelfstandig ondernemers moeten bewijs aanleveren in de vorm van:

    • Een Engelstalige KvK uittreksel. Deze mag niet ouder zijn dan één jaar en moet de naam van de ondernemer vermelden
    • Aangifte omzetbelasting van de Belastingdienst

     

    Voor reizigers die gepensioneerd zijn moet een bankafschrift aangleverd worden waarop het AOW/pensioen-inkomen vermeld wordt, met een banksaldo dat gelijk staat aan 100€ per dag dat het visum geldig is. Bijvoorbeeld, voor een standaard visum met een geldigheidsduur van 30 dagen betekent dit een bankafschrift met een saldo van minimaal €3000.

     

    Voor reizigers zonder baan of huisman/huisvrouw moet een bankafschrift aangeleverd worden met een banksaldo dat gelijk staat aan 100€ per dag dat het visum geldig is. Bijvoorbeeld, voor een standaard visum met een geldigheidsduur van 30 dagen betekent dit een bankafschrift met een saldo van minimaal €3000.

  5. Bewijs van bedrijfsregistratie

    De statuten/oprichtingsakte van de Kamer van Koophandel in China (een zg. ´Business License´) is benodigd. De bedrijfsnaam op deze akte moet overeenkomen met de bedrijfsnaam op de uitnodiging. Een voorbeeld is opgenomen in het VisumCentrale  aanvraagpakket.
    Als het uitnodigende bedrijf een universiteit of een ziekenhuis/kliniek is dan hoeft men geen statuten/oprichtingsakte aan te leveren.

  6. Bewijs van het reisarrangement

    Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

  7. Bewijs van verblijf

    Een hotelbevestiging.

  8. Persoonlijk reisplan

    De visumaanvrager moet een persoonlijk reisplan in het Engels met de reisdata en de reden van de reis aanleveren.
    Het persoonlijk reisplan moet ondertekend zijn met naam en handtekening van de visumaanvrager.

  9. Kopie paspoort

    Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

  10. Aanvullend formulier

    Een door de aanvrager ondertekend aanvullend formulier. Dit formulier (Consent For Processing Personal and Biometric Data Form) is opgenomen in het VisumCentrale aanvraagpakket.

  11. VisumCentrale-orderformulier

    Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

    De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

  12. Double entry visum

    Als u een visum aanvraagt voor twee inreizen (double entry) dan moet de uitnodiging van het Chinese bedrijf tevens de twee in- en uitreis data plus een gedetailleerde omschrijving van de reden van beide bezoeken weergeven.

    Gebruikt u hiervoor de voorbeeldbrief die is opgenomen in het VisumCentrale aanvraag pakket.

  13. Technische werkzaamheden

    De ambassade stelt mogelijk aanvullende eisen aan aanvragers die een uitnodiging hebben waarin technische werkzaamheden worden vermeld. Tijdens de behandeling van de visumaanvraag zullen deze eventuele vereisten bekend worden gemaakt.

  14. Voormalige Chinese staatsburgers

    Aanvragers die voorheen de Chinese nationaliteit hadden moeten een kopie aanleveren van een eerder afgegeven paspoort.

  15. Aanvragers met Chinese ouder(s)

    Voor aanvragers met Chinese ouder(s), of ouders die ooit de Chinese nationaliteit hebben gehad, gelden mogelijk andere richtlijnen. De ambassade beoordeelt tijdens de behandeling per individuele aanvraag of er aanvullende documenten moeten worden aangeleverd of dat een andere procedure gevolgd gaat worden. 

  16. Aanvragers onder de 18 jaar

    Bij de aanvraag voor een visum voor een minderjarige dient u ook een kopie van de geboorteakte aan te leveren.

    Minderjarigen die alleen reizen en/of met één van de ouders/voogden dienen ook het volgende aan te leveren:

    • Een toestemmingsbrief ondertekend door beide ouders
    • Een kopie van het paspoort van beide ouders

Belangrijke informatie

Ambassade update
Tot nader order zijn er tijdelijke restricties voor Nederlandse paspoorthouders die niet in Nederland zijn geboren. Aanvullende documentatie kan opgevraagd worden en het kan voorkomen dat een visum niet wordt afgegeven. VisumCentrale neemt direct contact met u op als deze tijdelijke restricties van invloed zijn op uw visumaanvraag. VisumCentrale houdt de situatie nauwlettend in de gaten, indien verdere informatie gecommuniceerd wordt door de ambassade zullen wij dit op onze website vermelden.
Interview / Biometrische Data

Houdt u er rekening mee dat aanvragers door de ambassade verzocht kunnen worden om persoonlijk langs te komen voor een interview en/of om biometrische data af te geven. Houdt u alstublieft rekening met een mogelijk langere verwerkingstijd.

Verwerkingstijd
De verwerkingstijden van 2 en 3 werkdagen zijn niet beschikbaar op 26 en 27 september. Houdt u hier rekening mee met het indienen van uw aanvraag
Afsprakensysteem
Het Chinese Visa Application Centre heeft een afsprakensysteem ingevoerd voor het indienen van visumaanvragen. Er zijn maar een beperkt aantal afspraken per dag beschikbaar. Het kan 2 tot 3 dagen duren voordat uw aanvraag ingediend kan worden bij het Visa Application Centre.

Vereisten voor een toeristenvisum voor China voor Nederlandse paspoorthouders

  1. Paspoort

    Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

    • Minstens twee lege visumpagina´s bevatten
    • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen
    • Geen noodpaspoort zijn


    Het type visum bepaalt hoe lang het paspoort geldig moet zijn bij aankomst in China:

    • Enkele inreis visum: paspoort moet 6 maanden geldig zijn
    • Dubbele inreis visum: paspoort moet 7 maanden geldig zijn ten tijde van de eerste inreis en minstens 6 maanden ten tijde van de tweede inreis

  2. Visumaanvraag en Pasfoto

    Vul het China Aanvraagformulier volledig in. Deze vindt u terug in het aanvraagpakket. Upload vervolgens uw pasfoto via https://visumcentrale.nl/photo-service. Wij zullen namens u contact opnemen met de bevoegde Chinese instellingen en uw officiële Chinese visumaanvraagformulier voor u invullen.

    Voor de richtlijnen over het indienen van een acceptabele pasfoto kunt u de China Foto Handleiding raadplegen, deze is terug te vinden in het aanvraagpakket.  

  3. Bewijs van het reisarrangement

    Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket. De in-en uitreisdatum moeten overeenstemmen met de gegevens van de hotelbevestiging.

  4. Bewijs van verblijf

    Een hotelbevestiging waaruit blijkt dat de aanvrager een verblijfplaats heeft gedurende het gehele verblijf.

  5. Persoonlijk reisplan

    De visumaanvrager moet een persoonlijk reisplan in het Engels met de reisdata en de reden van de reis aanleveren.
    Het persoonlijk reisplan moet ondertekend zijn met naam en handtekening van de visumaanvrager.

  6. Aantoonbare financiële zekerheid

    Voor reizigers die een baan hebben is er een werkgeversverklaring benodigd. Deze moet:

    • In exact dezelfde formaat zijn en met dezelfde bewoording als de voorbeeldbrief die u hier terug kunt vinden
    • Geschreven zijn in het Engels
    • Afgegeven zijn op bedrijfsbriefpapier
    • De functie/titel van de reiziger bevatten
    • Contactgegevens van het bedrijf en ondertekende vermelden
    • Startdatum van het contract vermelden
    • Het salaris van de reiziger aangeven
    • Reden van de reis naar China vermelden

     

    Voor studenten die naar China reizen is een verklaring van de school benodigd. Deze moet:

    • Afgegeven zijn op briefpapier van de onderwijsinstelling
    • Geschreven zijn in het Engels
    • Aangeven welke studie wordt gevolgd
    • Contactgegevens van de school en ondertekende vermelden
    • Start- en einddatum bevatten van de opleiding
    • Registratiedatum op de school vermelden
    • Reden van de reis naar China vermelden

     

    Zelfstandig ondernemers moeten bewijs aanleveren in de vorm van:

    • Een Engelstalige KvK uittreksel. Deze mag niet ouder zijn dan één jaar en moet de naam van de ondernemer vermelden
    • Aangifte omzetbelasting van de Belastingdienst

     

    Voor reizigers die gepensioneerd zijn moet een bankafschrift aangleverd worden waarop het AOW/pensioen-inkomen vermeld wordt, met een banksaldo dat gelijk staat aan 100€ per dag dat het visum geldig is. Bijvoorbeeld, voor een standaard visum met een geldigheidsduur van 30 dagen betekent dit een bankafschrift met een saldo van minimaal €3000.

     

    Voor reizigers zonder baan of huisman/huisvrouw moet een bankafschrift aangeleverd worden met een banksaldo dat gelijk staat aan 100€ per dag dat het visum geldig is. Bijvoorbeeld, voor een standaard visum met een geldigheidsduur van 30 dagen betekent dit een bankafschrift met een saldo van minimaal €3000.

  7. Kopie paspoort

    Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

  8. Aanvullend formulier

    Een door de aanvrager ondertekend aanvullend formulier. Dit formulier (Consent For Processing Personal and Biometric Data Form) is opgenomen in het VisumCentrale aanvraagpakket.

  9. VisumCentrale-orderformulier

    Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

    De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

  10. Double entry visum

    Aanvragers van een double entry visum, moeten een vluchtschema of e-ticket aanleveren waaruit blijkt dat zij tweemaal China in-en uitreizen.  Een bewijs moet worden aangeleverd van uw verblijf gedurende beide reizen van het hotel, de vrienden of de familie.
    Een double entry visum is niet mogelijk wanneer er twee afzonderlijke reizen naar China gepland zijn.

  11. Verblijf bij familie

    Als u bij familie tot 180 dagen verblijft dan is een uitnodigingsbrief vereist. Deze moet:

    • In het Chinees of Engels geschreven zijn
    • De paspoortgegevens van de aanvrager vermelden
    • De in- en uitreisdata vermelden
    • De relatie vermelden tussen de aanvrager en uitnodiger
    • De naam, adres- en contactgegevens van de uitnodiger vermelden
    • Gedateerd en ondertekend zijn door de uitnodiger

    Ook moet u een kopie van de Chinese identiteitskaart of een kopie van het paspoort van een andere nationaliteit én een kopie van de Chinese verblijfsvergunning meesturen van degene die de uitnodiging ondertekent.

    U vindt een voorbeeld uitnodigingsbrief terug in het VisumCentrale aanvraagpakket.

    Neemt u contact op met VisumCentrale via info@cibtvisas.nl als u langer dan 180 dagen wilt verblijven.

  12. Verblijf bij vrienden

    Als u bij vrienden tot 30 dagen verblijft dan is een uitnodigingsbrief vereist. Deze moet:

    • In het Chinees of Engels geschreven zijn
    • De paspoortgegevens van de aanvrager vermelden
    • De in- en uitreisdata vermelden
    • De relatie vermelden tussen de aanvrager en uitnodiger
    • De naam, adres- en contactgegevens van de uitnodiger vermelden
    • Gedateerd en ondertekend zijn door de uitnodiger

    Ook moet u een kopie van de Chinese identiteitskaart opsturen van de uitnodiger. Als de uitnodiger geen Chinees staatsburger is dan moet u een kopie van het paspoort van een andere nationaliteit én een kopie van een Chinese verblijfsvergunning opsturen.   

    U vindt een voorbeeld uitnodigingsbrief terug in het VisumCentrale aanvraagpakket.

  13. Aanvragers onder de 18 jaar

    Bij de aanvraag voor een visum voor een minderjarige dient u ook een kopie van de geboorteakte aan te leveren.

    Minderjarigen die alleen reizen en/of met één van de ouders/voogden dienen ook het volgende aan te leveren:

    • Een toestemmingsbrief ondertekend door beide ouders
    • Een kopie van het paspoort van beide ouders

  14. Voormalige Chinese staatsburgers

    Aanvragers die voorheen de Chinese nationaliteit hadden moeten een kopie aanleveren van een eerder afgegeven paspoort.

  15. Aanvragers met Chinese ouder(s)

    Voor aanvragers met Chinese ouder(s), of ouders die ooit de Chinese nationaliteit hebben gehad, gelden mogelijk andere richtlijnen. De ambassade beoordeelt tijdens de behandeling per individuele aanvraag of er aanvullende documenten moeten worden aangeleverd of dat een andere procedure gevolgd gaat worden. 

  16. Reizen naar Xinjiang en/of Tibet

    Reizigers naar de provincie Xinjiang of Tibet moeten de hieronder genoemde aanvullende documenten aanleveren:

    • Een Visa Notification (uitnodiging) van de lokale, Chinese reisagent
    • Het gehele reisschema/programma van de lokale Chinese reisagent
    • Een kopie van een bankafschrift

  17. Verblijf van langer dan 30 dagen

    Bij aanvragen van een visum met een geldigheidsduur van langer dan 30 dagen dient een gedetailleerd reisplan aangeleverd te worden. Deze moet:

    • De naam van de aanvrager bevatten
    • Het paspoortnummer van de aanvrager vermelden
    • De reden van de reis vermelden
    • Dagelijks schema bevatten waarop per dag alle activiteiten en locaties vermeld worden.
    • In het Engels geschreven zijn

    Aanvragers moeten ook het volgende aanleveren:

    • Een hotelbevestiging voor alle nachten dat er in het land verbleven wordt. 
    • Een recent bankafschrift met een banksaldo dat gelijk staat aan €100 per dag dat u in het land verblijft
    • Bewijs dat de hotelboekingen zijn betaald in de vorm van een afschrift van een bankrekening of tour operator

    VisumCentrale kan niet garanderen dat een visum met een geldigheidsduur van langer dan 30 dagen verstrekt zal worden. De beslissing om deze al dan niet te verstrekken ligt geheel bij de Chinese ambassade.

China visum

Wilt u weten hoe een visum voor China eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor China om te zien welke informatie het bevat.

Meer informatie

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van VisumCentrale haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt.

Bel 0900-31 50 203 om een afhaalafspraak te maken.

Meer informatie

Kies voor VisumCentrale

Snel. VisumCentrale biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van VisumCentrale helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. VisumCentrale waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.