Vereisten voor een zakenvisum voor Rusland visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Aanvraagprocedure

  De ambassade neemt momenteel alleen aanvragen in behandeling met een vertrekdatum van binnen drie maanden.De verwerkingstijd van 4, 6 of 8 werkdagen voor multiple-entry visumaanvragen is alleen mogelijk indien de aanvrager een FMS of een Telex aanlevert.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Zes maanden na vervaldatum van het visum nog geldig zijn
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 3. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 4. Uitnodiging

  Eén van onderstaande drie typen uitnodigingen is vereist:


  Een uitnodigingsbrief van het Russische bedrijf waar de reiziger op bezoek gaat. Deze brief moet:

  • Geprint zijn op briefpapier van het Russische bedrijf 
  • Het 10-cijferig NHH-nummer vermelden
  • De naam en geboortedatum van de reiziger vermelden
  • Het paspoortnummer en de vervaldatum van het paspoort van de reiziger vermelden
  • De ingangsdatum en de vervaldatum van het visum vermelden
  • Het type visum vermelden
  • Vermelden wat de werkzaamheden zijn van het bedrijf in Rusland
  • Ondertekend en gestempeld  zijn (rond stempel) door een Directeur of CEO, handtekeningen van middenmanagement worden niet geaccepteerd
  • Geadresseerd zijn aan de ambassade in Den Haag

  of

  Het te bezoeken bedrijf in Rusland moet voor de reiziger een Letter of Invitation (LOI) aanvragen bij de Federal Migration Service (FMS) in Rusland. Dit is een bruin A5-document, een voorbeeld is opgenomen in het VisumCentrale-aanvraagpakket.
  Een originele LOI is benodigd

  of

  Het te bezoeken bedrijf in Rusland moet voor de reiziger een elektronische uitnodiging (telex) aanvragen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland. De telex - met een 5- of 6-cijferig nummer dat nodig is voor de visumaanvraag - wordt rechtstreeks verzonden naar de ambassade in Den Haag.

  VisumCentrale kan de juiste uitnodigingsbrief voor u verzorgen.  Hiervoor moet u het Orderformulier Russische zakenuitnodiging invullen en opsturen. Dit formulier vindt u in het VisumCentrale-aanvraagpakket. Voor een Multiple Entry visum kunnen wij een aantal weken van tevoren al een uitnodiging aanvragen, voordat u daadwerkelijk het paspoort met alle benodigheden aanlevert. Neemt u voor meer informatie contact met ons op via rusland@cibtvisas.nl.

 5. Bewijsstukken verzekering

  Een Ruslandverklaring van uw verzekeringsmaatschappij. De verklaring moet:

  • Op naam staan van de reiziger. Een verzekering op bedrijfsnaam wordt niet geaccepteerd
  • Vermelden dat de reiziger een verzekering heeft met wereldwijde dekking of dekking in Rusland
  • De data vermelden die in de uitnodiging staan en verklaren dat de verzekering geldig is gedurende die periode
  • Een brief van de verzekeringsmaatschappij zijn, pasjes of kopieën van pasjes worden niet geaccepteerd
  • Ondertekend zijn door de verzekeraar

 6. Multiple entry-aanvragers

  Aanvragers van een multiple-entry visum die niet in het bezit zijn van een FMS/Telex, moeten aantonen dat ze al eens een visum voor Rusland hebben gekregen en dat ze Rusland minstens één keer in de laatste twaalf maanden hebben bezocht. Dit bewijs moet geleverd worden in de vorm van:

  • Het huidige of voorgaande paspoort met daarin het eerdere visum
  • Stempels op het oude visum, waaruit blijkt dat de aanvrager minstens één keer in de laatste twaalf maanden Rusland in en uit is gereisd
  • Indien dit voorgaande visum niet in het huidige paspoort zit, een kopie van het voorgaande visum en de informatiepagina van het voorgaande paspoort

  De verwerkingstijd van 4, 6 of 8 werkdagen voor multiple-entry visumaanvragen is alleen mogelijk indien de aanvrager een FMS of een Telex aanlevert.

 7. Spoedaanvraag

  De spoedprocedure van 4 werkdagen is alleen mogelijk als de aanvrager kan bewijzen dat er een spoedvisum nodig is. Bewijs moet aangeleverd worden in de vorm van:

  • Een vermelding in de uitnodigingsbrief van het Russische bedrijf waarin bevestigd wordt dat een spoedvisum vereist is.
   of
  • Een "urgency letter", indien de aanvrager een Telex of FMS uitnodiging aanlevert. Deze "urgency letter" dient opgesteld te worden door het uitnodigende bedrijf in Rusland met uitleg over de aard van de urgentie

 8. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Het formulier moet:

  • Ingevuld worden op https://visa.kdmid.ru/ 
  • Bij vraag 1 (country of application) ingevuld worden met 'Netherlands' 
  • Alle gevraagde adresgegevens bevatten, inclusief postcode, woonplaats en telefoonnummer
  • Een Nederlands adres vermelden waar men vraagt om een woonadres. Aanvragen van reizigers die niet in Nederland wonen zullen geweigerd worden
  • De inreisdatum tonen in het "date of entry into Russia" veld. In het veld voor "date of exit from Russia" moet de datum wanneer het visum moet komen te vervallen vermeld worden ie. overeenkomen met de data die in de uitnodiging staan.
  • Bij de laatste vraag ingevuld worden met 'VFS' als de locatie waar de aanvraag wordt gedaan (niet 'Embassy')
  • Volledig ingevuld en ondertekend zijn. Wijzigingen moet online aangebracht worden en het formulier moet dan opnieuw geprint en ondertekend worden.


   

 9. VisumCentrale-orderformulier

  Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 10. Geboren in voormalig Sovjet Unie

  Aanvragers die vóór 1991 in de voormalige Sovjet Unie zijn geboren (en daarmee afstand hebben gedaan van de betreffende nationaliteit), moeten aanvullende documenten aanleveren. Neem contact op met ons op via rusland@cibtvisas.nl voor meer informatie.

 11. Houders van een geldig visum

  Aanvragers mogen maar één geldig visum van dit land in het paspoort hebben. Dit geldt ook voor tweede paspoorten die in het bezit zijn van de aanvrager.  Een bestaand visum wordt automatisch overschreven door de ambassade als een nieuw visum wordt aangevraagd, ongeacht de geldigheid van het bestaande visum. Het paspoort met het bestaande visum moet worden aangeboden bij de ambassade zodat dit visum correct kan worden overschreven.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Rusland voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Aanvraagprocedure

  De ambassade neemt momenteel alleen aanvragen in behandeling met een vertrekdatum van binnen drie maanden.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Zes maanden na vervaldatum van het visum nog geldig zijn
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 3. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 4. Toeristen voucher & hotel voucher confirmation

  Een Visa Support Letter. Deze kan aangevraagd worden bij:

  De touroperator/het reisbureau in Nederland, of het hotel/de hotels in Rusland waar overnacht wordt gedurende het verblijf


  Alle in Rusland doorgebrachte nachten moeten met een Visa Support Letter verantwoord worden, ook als deze doorgebracht worden in bijv. een nachttrein. Een treinticket is niet voldoende bewijs van een overnachting.


  VisumCentrale kan de juiste Visa Support Letter verzorgen namens de reiziger. Wilt u hiervan gebruik maken, vul dan het Orderformulier Russische uitnodiging in dat u aantreft in het VisumCentrale-aanvraagpakket.
  .

 5. Bewijsstukken verzekering

  Een Ruslandverklaring van uw verzekeringsmaatschappij. De verklaring moet:

  • Op naam staan van de reiziger. Een verzekering op bedrijfsnaam wordt niet geaccepteerd
  • Vermelden dat de reiziger een verzekering heeft met wereldwijde dekking of dekking in Rusland
  • De data vermelden die in de uitnodiging staan en verklaren dat de verzekering geldig is gedurende die periode
  • Een brief van de verzekeringsmaatschappij zijn, pasjes of kopieën van pasjes worden niet geaccepteerd
  • Ondertekend zijn door de verzekeraar

 6. Double entry visum

  Een kopie van uw vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket. Indien u een double-entryvisum aanvraagt dan moet uit het vluchtschema blijken dat u twee keer in- en uitreist.

 7. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Het formulier moet:

  • Ingevuld worden op https://visa.kdmid.ru/ 
  • Bij vraag 1 (country of application) ingevuld worden met 'Netherlands' 
  • Alle gevraagde adresgegevens bevatten, inclusief postcode, woonplaats en telefoonnummer
  • Een Nederlands adres vermelden waar men vraagt om een woonadres. Aanvragen van reizigers die niet in Nederland wonen zullen geweigerd worden
  • De inreisdatum tonen in het "date of entry into Russia" veld. In het veld voor "date of exit from Russia" moet de datum wanneer het visum moet komen te vervallen vermeld worden ie. overeenkomen met de data die in de uitnodiging staan.
  • Bij de laatste vraag ingevuld worden met 'VFS' als de locatie waar de aanvraag wordt gedaan (niet 'Embassy')
  • Volledig ingevuld en ondertekend zijn. Wijzigingen moet online aangebracht worden en het formulier moet dan opnieuw geprint en ondertekend worden.


   

 8. VisumCentrale-orderformulier

  Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 9. Geboren in voormalig Sovjet Unie

  Aanvragers die vóór 1991 in de voormalige Sovjet Unie zijn geboren (en daarmee afstand hebben gedaan van de betreffende nationaliteit), moeten aanvullende documenten aanleveren. Neem contact op met ons op via rusland@cibtvisas.nl voor meer informatie.

 10. Overland reizen

  Aanvragers die met de auto of motor het land inreizen moeten ook het volgende aanleveren:

  • Kopie van het rijbewijs
  • Kopie van het kentekenbewijs
  • Kopie van de verzekeringspolis van de auto of motor
  • Reisplan ondertekend door de aanvrager

  De Visa Support Letter moet duidelijk vermelden dat het om "Auto Tourism" gaat.

Rusland visum

Wilt u weten hoe een visum voor Rusland eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Rusland om te zien welke informatie het bevat.

Meer informatie

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van VisumCentrale haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt.

Bel 0900-31 50 203 om een afhaalafspraak te maken.

Meer informatie

Kies voor VisumCentrale

Snel. VisumCentrale biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van VisumCentrale helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. VisumCentrale waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.